Επαναεκτύπωση πρόσκλησης μέσω ΑΜΚΑ/

Δεν είναι μορφή σωστού ΑΜΚΑ.
Παρατηρήσεις
Το κουμπί για την εκδοση πρόσκληση εμφανίζεται οταν τα παραπάνω στοιχεία που δώσατε είναι σωστά.

{{message}}
Η πλατφόρμα κράτησης είναι μια ευγενική προσφορά του Χουβαρδά Κώστα (Code by chouvi)